top of page
79287254_padded_logo_edited.jpg

TALENTGEDREVEN WERKEN

Elke gedrag heeft een positieve intentie

Soms zitten mensen 'verstopt achter hun eigen gedrag. En het grootste verlangen van iemand die zicht verstopt is om gevonden te worden.  Wat een kind laat zien in gedrag, is dus vaak een uiting van iets anders.  Daarom is het belangrijk om samen te gaan kijken 'achter het gedrag'.  Door op zoek te gaan naar de positieve intentie of het verlangen, ontstaat er een andere relatie.  We blijven kijken naar wat er als wel is, geloven we in kind en ouders en bewegen we mee met wat er op dit moment mogelijk is.  Wat wil gezien en gehoord worden?  Samen onderzoekend, door af te stemmen op gevoelens en inspanning te waarderen, kan dat verlangen zichtbaar worden.  Positief benaderen geeft zelfvertrouwen en legt een goede relatie, juist omdat gedrag eerder vaak negatief is bestempeld.  Vanuit de verbinding die zo ontstaat kun je samen verder.

Alles start vanuit talenten

Iedereen heeft talent, en heeft daarmee alles in zicht wat nodig is. In je talenten zit je eigenheid en authenticiteit.  ZE laten zien wie je werkelijk bent.  Het gaat daarbij niet alleen om de dingen waar je zichtbaar goed in bent, maar vooral wat maakt dat je er goed in bent, het laagje eronder.  Dat laagje is wie je bent!  En dat uit zich vervolgens in wat je doet.  De ontdekkingstocht naar je talenten maakt je steeds authentieker.  Zelfbeeld en zelfvertrouwen groeien als je bewuster bent van je talenten en als je merkt dat je ze steeds meer inzet.  Vertrouwen op eigen kracht, daar gaat het om.  En relaties verbeteren als talenten wederzijds worden opgemerkt en gewaardeerd.   Daarom helpen we ouders en kinderen hun eigen en elkaars talenten te zien en elkaar te helpen die meer te gaan inzetten.

Alles wat je aanmoedigt, groeit

Als we de kinderen weerbaarder willen maken door het steeds vaker ervaern van positieve emoties, hebben we veel aandacht te geven aan datgene waar ouders en kinderen blij, krachtg en zelfverzekerd van worden.  Daarom focussen we op eigen kracht, op talenten, op wat steeds een beetje beter gaat, op waarderen en complimenteren.  Door aandacht te geven aan wat wel lukt, aan kleine stapjes vooruit, komt groei op gang.  We maken succeservaringen mogelijk om zelfvertrouwen te laten groeien.  We stemmen af, zoeken naar kleine stapjes, en het is aan het kind of de ouder om die stapjes wel of niet te zetten, wanneer ze er klaar voor zijn.

Samen in een kring gaat het lukken

Netwerk is een essentiële hulpbron.  We moedigen kinderen, jongeren en hun ouders als begeleiders aan om een kring om jezelf te bouwen, zodat je hulp kunt vragen wanneer het nodig is en je je gesteund voelt.  Iedereen in deze kring kent zijn eigen plek en verantwoordelijkheid, ieder doet zijn eigen deel, met een duidelijk verschil tussen 'de groten' en 'de kleinen'.  En als het gelukt is?  Dan weet een kind of jongere dat je zelf invloed kunt nemen op je eigen leven , door de goede mensen te kiezen die jou gaan helpen.

Alle gedrag is voorbeeldgedrag

Kinderen doen wat we doen, niet wat we zeggen.  Daarom is het van groot belang om onszelf ' de groten' te ontwikkelen en steeds opnieuw te reflecteren en te leren.  Zo zijn we een voorbeeld voor onze kinderen en elkaar.  

Taal helpt om elkaar te verstaan

Positieve taal die helpt om elkaar te begrijpen.  'Woorden geven' aan onbewuste talenten, gevoelens, overtuigingen en gedachten is erg ondersteunend.  

'Principes Talentgedreven werken uit Blij met mij Academie'

Coaching en talentenfluisteraar: Over

COACHING

Ik werk vanuit talentgedreven en waarderend coachen waarbij de nadruk ligt op dat wat wél werkt. Je meer bewust zijn van je sterke kanten en het vergroten van je veerkracht helpt om de basis te verstevigen om goed om te kunnen gaan met moeilijke emoties of lastige situaties. Ik begeleid je bij het (her)ontdekken van je talenten en veerkracht.

meisjesgroep.jpg

KENNISMAKINGSGESPREK

Kennismakingsgesprek

In een eerste gesprek met ouders is het van groot belang dat we weten dat er vertrouwen is, in elkaar en in deze manier van werken. We onderzoeken ook in dit gesprek wat ouders graag voor hun kind willen.  Wat is de aanleiding voor je vraag, en welke verwachtingen hebben jullie als ouder, en nog belangrijker je kind. . Het geeft jou de mogelijkheid om af te tasten of mijn begeleiding bij jou en je kind past. En ik kan inschatten of mijn ondersteuning aansluit op de vraag.

talenten.webp

TALENTENGESPREK

Op zoek naar je talent

Iedereen heeft talent.  Een talent is datgene wat jij graag doet en kan.  Jij bent het talent.  Samen met je kind start ik een uitgebreid ‘onderzoek’ naar zijn/haar talenten. Er wordt gekeken naar wat je kind blij maakt, op welke momenten het goed gaat.
Een talenteninterview is leuk, een cadeautje voor je kind of voor jezelf.
Vanuit deze positieve energie durft je kind naar het probleem, naar de hulpvraag te kijken. Samen maken we verder een plan op.

sessie.jpg

COACHING SESSIE

Samen verder op stap

Elke persoon is uniek, dit maakt elk traject dus uniek.  Afhankelijk van de hulpvraag, gaan we samen op stap.  Voor kinderen is het leuk om een ouder er bij te hebben.  Anderen hebben liever een apart momentje.  

Is het moeilijk voor je kind om vertrouwen op te bouwen, zijn er angsten om te babbelen tegen volwassenen, dan is er nog altijd Balou, onze lieve labradoodle die luistert in stilte, en helpt wat meer zelfvertrouwen te geven.

Coaching en talentenfluisteraar: Diensten

KINDERTALENTEN FLUISTERAAR

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.  Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent.  Dat is precies wat een kindertalentenfluistaar doet. Kinderen helpen om hun talenten te benoemen. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn.  

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor:

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.

  • Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid

Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen!

Ook als volwassene vergeet je soms je talenten, datgene dat 'vanzelf' gaat.  Een talenteninterview geeft jou terug inzicht in jouw eigen talenten, jouw eigen IK.  Een talentinterview is een cadeautje aan jezelf.

kindertalentenfluisteraar.png
Coaching en talentenfluisteraar: Tekst
bottom of page